KURSY KIEROWCÓW  KAT.   AM, A1, A2, A, B, BE, C,
Konkurencyjne ceny;Płatność w ratach (bez odsetek) Pakiet materiałów szkoleniowych.
Szkolenie uzupełniające;

Każdy uczstnik kursu może skorzystać ze szkolenia uzupełnającego w celu  podniesienia dodatkowo swoich umiejętności.
Szkolenie oraz koszty ustalamy indywidualnie  po cenach promocyjnych. 

  Opłaty za egzamin od 19 stycznia 2013 r.   

   L.p.  KATEGORIA           teoria         praktyka     T+P        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.            AM, B                                           30                          140                          170  

  2.            A1, A2, A                                     30                          180                          210

  3.            B1,C1,D1,T                                   30                          170                          200

  4.            B (96)"                                          --                            170                          ---

  5.            C,D                                                30                          200                          230

  6.            B+E                                               --                            200                          --

  7.           C1+E, C+E,D1+E,D+E                     --                            245                          --

 Uwaga" Za nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie nie przysługuje częściowy zwrot opłaty.        ;  

Od stcznia 2013 roku  nasz osrodek szkolenia kierowców rozpoczyna szkolenia dla kierowców zawodowych w zakresie kursów.

KWALIFIKACJI wstępnej i szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, określonych ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r.Nr 125, poz.874 ze zm.)oraz  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r.w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53,poz.314).

Zapewniamy wysoki poziom szkolenia oparty na programie e-Kierowca sp. z o o. sp.k A l.   Wojska Polskiego 184 w Szczecinie.

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
A na bieżąco 1400
A2 na bieżąco 1300
AM na bieżąco 500
A1 nabieżąco 1300
B 1150 uczeń 1150
BE na bieąco 850
C na bieżąco 2100