Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.
Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 3 stanowiskami komputerowymi, w tym 3 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 12 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, klimatyzację, dostęp do WC,

Szkoła na swym wyposażeniu posiada także symulator.